Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna, dzięki której dowiesz się, jak wykorzystać narzędzie zbudowane w ramach projektu Kompas.

1. Informacje ogólne 

Strona projektu Kompas została zbudowana na systemie WordPress. Jeśli chcesz zbudować własną bazę wsparcia możesz wykorzystać zaplecze techniczne przez nas przygotowane.

Pobierz wtyczkę Kompas tutaj.

Aby wykorzystać wtyczkę Kompas twoja strona internetowa musi także zostać zbudowana na systemie WordPress. Tutaj możesz pobrać najnowszą wersję aplikacji WordPress.

2. Struktura aplikacji

Dzięki wtyczce Kompas zbudujesz na swojej stronie internetowej strukturę do zarządzania formami wsparcia oraz instytucjami. Po aktywowaniu wtyczki w panelu administracyjnym pojawią się nowe 3 zakładki.

 • Kompas – zakładka informacyjna o naszym projekcie
 • Wsparcie – zakładka, gdzie można dodawać formy wsparcia oraz definiować drzewo zmiennychDrzewo zmiennych – to symboliczne określenie struktury zmiennych, które możesz w dowolny sposób zagnieżdżać. To swego rodzaju kategorie zbiorcze dla zdefiniowanych form wsparcia, które jako kategorie nadrzędne albo kategorie podrzędne pozwolą użytkownikom na sprawne filtrowanie zmiennych według zdefiniowanych przez nich kryteriów.
 • Instytucje – zakładka, gdzie można dodawać instytucje

Za sposób wyświetlania stron:

 • poszczególnych form wsparcia
 • kategorii zawierających listę form wsparcia danej zmiennej
 • poszczególnych instytucji

odpowiada używany przez ciebie motyw graficzny na stronie internetowej zbudowanej na systemie WordPress. Masz zatem pełną swobodę w kształtowaniu layoutu wyżej wymienionych typów stron.

3. Pobieranie treści

 Jeśli chcesz możesz ze strony projektu Kompas pobrać treści, czyli:

 • formy wsparcia wraz ze strukturą zmiennych
 • instytucje

Aby pobrać pliki zawierające powyższe rzeczy:

 • Wejdź na tę stronę i zarejestruj się wybierając rodzaj konta „Instytucja”. Jeśli masz już takie konto zaloguj się tutaj.
 • po zalogowaniu kliknij w ikonkę Zarządzaj znajdującą się w górnym prawym rogu
 • przejdź do zakładki Narzędzia, potem Eksport
 • pobierz dwa plik XML: dla instytucji i form wsparcia ze zmiennymi

Pobrane pliki formacie XML za pomocą kreatora importu możesz wgrać na swoją stronę internetową zbudowaną także na systemie WordPress.

Przed importowaniem danych na swoją stronę internetową zainstaluj i aktywuj naszą wtyczkę Kompas.

Aby zaimportować plik XML na swojej stronie zaloguj się do swojego panelu administracyjnego, przejdź do zakładki Narzędzia, potem Import. Wybierz „WordPress” jako system, z którego chcesz dokonać importu.

Jeśli nie masz zainstalowanej odpowiedniej wtyczki, to w prosty sposób będzie mógł ją w tym momencie dodać. Następnie pobierz z komputera pobrany wcześniej przez ciebie plik XML i załaduj go do kreatora importu.

Support

Jeśli szukasz i potrzebujesz wsparcia we wdrożeniu aplikacji Kompas na swojej stronie internetowej zgłoś się do:

Dariusz Grochocki

Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach”

Mail: dariusz@absolwencinawalizkach.pl

Telefon: 600 467 068

 

Wsparcie techniczne jest udzielane odpłatnie.