O projekcie

Celem produktu KOMPAS, który powstał w ramach projektu „Akcja Inkubacja” jest poprawa jakości i efektywności oferty, jaką instytucje rynku pracy i edukacji kierują do młodych osób (ur. W latach 1990-1999), które pozostają bez pracy i są bierne wobec rynku w szczególności z grupy NEET. Jednym z głównych założeń jest aktywizacja edukacyjno – zawodowa osób młodych i dostarczenie im oferty jak najbardziej dopasowanej do ich aktualnej sytuacji i potrzeb oraz usprawnienie komunikacji podmiotów rynku pracy z jego odbiorcami.

 

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:

  • Pogłębioną analizę problemu, w którą zaangażowani zostaną przedstawiciele grup docelowych (osoby z grupy NEET, przedstawiciele Instytucji Rynku Pracy)
  • Wypracowanie modelu mapującego dostępne zasoby i sposoby wsparcia osób nieaktywnych zawodowo
  • Testowanie przez przedstawicieli grup, którym dedykowany jest projekt
  • Upowszechnienie i promocję wypracowanego modelu i włączanie na szeroką skalę