Agencja Zatrudnienia_praca

zaloguj się, aby dodać do listy

Agencje zatrudnienia są niepublicznymi jednostkami organizacyjnymi świadczącymi usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej.

W zakresie pośrednictwa pracy agencja zatrudnienia:

  • udziela pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
  • pozyskuje i upowszechnia ofert pracy,
  • udziela pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
  • informuje kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
  • inicjuje i organizuje kontakty osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,
  • kieruje osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.

W zakresie doradztwa personalnego agencja zatrudnienia może świadczyć usługi polegające w szczególności na:

  • prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
  • wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,
  • weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji.

Poradnictwo zawodowe polega na:
· udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
· udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
· inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
· udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie,

 

 

 

 

Lista agencji:

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz/wyszukiwarka

Podziel się