Jeśli jesteś studentem lub absolwentem i zaczynasz poruszać się po rynku pracy skorzystaj z oferty Biura Karier.

Jednostki te działając przy uczelniach wyższych dostarczają niezwykle cennych informacji na temat tego, jakie są aktualne wymagania i trendy na rynku wobec kandydatów na pracowników, jak podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, czy językowe. Ponadto zbierają i przedstawiają od pracodawców oferty pracy, staży i szkoleń. W biurze karier dowiesz się też, jak sporządzić CV i list motywacyjny, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Spis poznańskich Biur Karier:

http://poznan.dlastudenta.pl/kariera/biura_karier/

Podziel się
Biura Karier

Strona www