Instytucja Szkoleniowa_szkolenie

zaloguj się, aby dodać do listy

Jedną z Instytucji rynku pracy są Instytucje szkoleniowe. To publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące na podstawie odrębnych przepisów edukację pozaszkolną.

Udając się do danej instytucji (na terenie miasta Poznania prawie 500 zarejestrowanych placówek) młody człowiek otrzyma informacje o dostępnych szkoleniach i warsztatach, które w wymierny sposób realnie wpłyną na podniesienie kwalifikacji zawodowych i otworzą drzwi do wielu miejsc pracy.

 

Lista placówek:

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka

Podziel się
Instytucje szkoleniowe

Strona www