Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie_pomoc

zaloguj się, aby dodać do listy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jako jednostka organizacyjna miasta Poznania ma na celu niesienie realnego wsparcia i pomocy osobom, które są w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie rozwiązać życiowych trudności.

MOPR udziela wsparcia pieniężnego oraz niepieniężnego. O ile wypadku pierwszego należy spełniać pewne kryteria dochodowe, o tyle w drugim przypadku można uzyskać pomoc bez tegoż kryterium. Poza świadczeniami pieniężnymi w MOPRze uzyskać można wsparcie w zakresie pomocy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, pomoc w sytuacji kryzysowej (interwencja kryzysowa), usługi opiekuńcze czy mieszkanie chronione. MOPR zapewnia pomoc osobom z rodzin z problemami (alkoholowym, przemoc), osobom niepełnosprawnym (stwarzanie możliwości pobytu osób niepełnosprawnych na turnusach rehabilitacyjnych, ograniczanie skutków niepełnosprawności poprzez likwidacje barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych). Ponadto rozpoznaje sytuację życiową i udziela pomocy uchodźcom.

Zgłoś się, jeśli potrzebujesz tego rodzaju wsparcia, wszelkie informacje na stronie www.

 

Podziel się
Adres instytucji: ul. Cześnikowska 18, Poznań


Telefon: 61 860-99-00, 61 860-99-01

Mail: lidia_leonska@mopr.poznan.pl

Strona www

MOPR posiada swoje filie i jednostki na terenie miasta: Centrala Filia Jeżyce Filia Grunwald Filia Nowe Miasto Filia Stare Miasto Filia Wilda Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Domy Pomocy Społecznej Dział Wsparcia Specjalistycznego