Wojewódzki Urząd Pracy_warsztaty

zaloguj się, aby dodać do listy

Jednostkami Wojewódzkiego Urzędu Pracy są Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej; poprzez nie Urząd realizuje szereg bezpłatnych warsztatów szkoleniowo-edukacyjnych na terenie województwa. Celem tych spotkań jest zapoznanie osób szukających pracy ze specyfiką rynku oraz do samodzielnego poruszania się po nim i efektywnego znajdywania pracy.

Programy zajęć obejmują różnorodne zagadnienia związane z poszukiwaniem pracy. Wśród nich są m.in. takie jak:
  • sposoby poszukiwania pracy w kraju i za granicą,
  • sposoby przygotowywania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny),
  • przedsiębiorczość,
  • bilans kompetencji,
  • autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej,
  • sposoby radzenia sobie ze stresem,
  • skuteczna komunikacja,
  • asertywność,
  • poczucie własnej wartości,
  • gospodarowanie czasem

Aktualny spis spotkań: https://wuppoznan.praca.gov.pl/-/1014858-aktualnosci-warsztatowe oraz tutaj:

http://wuppoznan.praca.gov.pl/zajecia-warsztatowe-i-spotkania-informacyjne

 

Skorzystaj ze wsparcia, wymieniaj doświadczenia i rozwijaj się!

Podziel się
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Otwarte: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

Adres instytucji: ul. Szyperska 14, Poznań


Telefon: (61) 846 38 19

Mail: wup@wup.poznan.pl

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej to wyspecjalizowane placówki wojewódzkich urzędów pracy, które gromadzą i udostępniają informacje o zawodach, rynku pracy, możliwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz pomagają klientom w podejmowaniu decyzji zawodowych.